Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Fermacell op Bois & Habitat 2021

Bois & Habitat 2021

14/07/2020

Fermacell op Bois & Habitat 2021

Fermacell neemt al sinds de eerste editie deel aan de Bois & Habitat-beurs, een Belgische vakbeurs voor hout in nieuwbouw en renovatie. Bois & Habitat is de enige beurs in België die exclusief gewijd is aan het gebruik van hout in bouw en renovatie.

Kom dus onze stand 1820 (hal 1) bezoeken om al de nieuwe trends in ons gebied te ontdekken. Fermacell heeft het genoegen u uit te nodigen op de Beurs Bois & Habitat 2021, die in Namur Expo op 26, 27, 28 en 29 maart zal plaatsvinden.
Wist u dat de beurs op vrijdag 26 maart tot 21u open zal blijven? Perfect om even na het werk langs te komen!


U bent van harte welkom op de stand van Fermacell (stand #1820).

Ontvang uw gratis toegangsbadge

Registreer op <PURL> of vul pdf in om uw gratis toegangsbadge met unieke barcode te krijgen.


Bent u zelf professioneel bezig met hout en duurzaam bouwen?

Fermacell kan als meedragende en verstijvende beplating van wandpanelen voor houtskeletbouw woningen, in prefab constructies worden toegepast. Fermacell® Gipsvezelplaten worden al sinds 1970 in de houtskeletbouw toegepast.
 
Fermacell® Vloerelementen vinden ook veelvuldig hun weg naar de houtskeletbouw. De voordelen zijn dan ook evident. fermacell Vloerelementen zorgen voor een effectieve warmte-isolatie, hoge contact- en luchtgeluidsisolatie en een verbetering van de brandwerendheid. Fermacell® Vloerelementen zijn bijzonder geschikt voor het renoveren en isoleren van houten en betonnen vloeren.

Meer weten over fermacell® en houtbouw?
 

Praktische informatie

Oeningstijden:
 
Vrijdag 26 maart 2021: open van 10 tot 21u.
Zaterdag 27 maart 2021: open van 10 tot 19u.
Zondag 28 maart 2021: open van 10 tot 19u.
Maandag 29 maart 2021: open van 10 tot 19u.

Adres: Namur Expo – Avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur


James Hardie maakt resultaten nieuwe brandtesten hsb-elementen bekend 

James Hardie presenteert nieuwe gegevens over brandveiligheid van gevelvullende hsb-elementen. Ze zijn het resultaat van uitgebreide brandtesten die James Hardie jarenlang op deze hsb-elementen heeft uitgevoerd. Doel van het uitgebreid en jarenlang testen van deze constructie is om de ontwikkeling van een gevelbrand zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen als de gevelopbouw uit hsb-elementen bestaat.


De James Hardie Group, waarvan de merken fermacell®, JamesHardie® en Aestuver® deel uitmaken, speelt in op de huidige ontwikkelingen in de markt, die om steeds veiliger gebouwde brandveilige gevelconstructies vragen. De afgelopen jaren heeft James Hardie diverse gevelconstructies en bouwknopen met gevelvullende hsb-elementen op hun gedrag bij brand getest. Hieruit zijn unieke resultaten naar voren zijn gekomen. Met deze nieuwe testdata is de ontwikkeling van een brand in een hsb-gevel nog beter in kaart te brengen. Ze voorzien de prefab hsb-industrie van nieuwe kennis over brandveiligheid.

Voor de brandtest zijn twee gevelvullende hsb-elementen boven elkaar geplaatst, met een betonvloer ertussen in combinatie met een geventileerde gevelconstructie. Hiervoor is een traditionele opbouw van hsb-elementen gebruikt. Tijdens de brandtesten was vooral aandacht voor de brandontwikkeling in de spouw. Gevelbrand veroorzaakt sterke hittetoename in de spouw waardoor de brand zich razendsnel voortplant. Na het testen van de hsb-elementen zijn we te weten gekomen hoe grillig een gevelbrand verloopt en wat brand doet met de toegepaste materialen in het hsb-element. De twee boven elkaar geplaatste hsb-elementen lieten zien dat ze ruimschoots voldoen aan de woningscheidingseisen van zestig minuten brandwerendheid. Met deze testdata kan James Hardie nieuwe berekeningen maken, bijvoorbeeld of brand wordt beïnvloed door open voegen in de gevelbekleding of door hardschuimisolatie, die over hsb-elementen worden gezet om met beperkte houtdiktes een hoge isolatiewaarde te realiseren.


We creëren hiermee data en wetenschap! 

James Hardie komt met de brandtesten tegemoet aan de behoefte vanuit de markt wat betreft nieuwe data over brandveiligheid bij opdrachtgevers van bouwprojecten die op zoek zijn naar hsb-gevelconstructies. De markt vraagt op dit moment om hsb-elementen die op alle onderdelen aan de huidige wet- en regelgeving en bouweisen voldoen, zoals geluids- en isolatie-eisen, brandwerendheid en lucht- en waterdichtheid. We zijn uitgegaan van bestaande hsb-elementen, die bijvoorbeeld gecombineerd worden met nieuwe isolatiesoorten met hoogrendementsisolatie om aan de huidige eisen te voldoen. In feite hebben we een knooppunt getest, dat nauw op de werkelijkheid aansluit. Deze testen zijn verricht door geaccrediteerde laboratoria die op Europees niveau testen uitvoeren. Op basis van deze testen wordt een expertisepaper geschreven.
 

Meer info

“De serie brandtesten die bij Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid zijn uitgevoerd, zijn allemaal gericht op de voor de Nederlandse markt gebruikelijke constructies. Daarbij hebben we tevens alle nieuwe producten van James Hardie meegenomen.”

 

 

Overige informatie


 
×