Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Declaration of Performance (DoP) voor fermacell producten

28/06/2013
Per 1 juli 2013 wordt de Europese Verordening voor Bouwproducten van kracht (ook wel Construction Products Regulation (CPR) genaamd).


Deze Verordening vervangt de Europese Richtlijn voor Bouwproducten, ook bekend als Construction Products Directive (CPD). Vanaf die datum vormen de Europese regels voor bouwproducten voor de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) het wettelijk kader voor het in de handel brengen en verhandelen van bouwproducten in Europa.

Primair doel van de Verordening voor Bouwproducten is het opheffen van handelsbelemmeringen tussen EU-lidstaten, door:

  • Harmonisering van testmethoden voor het testen en beoordelen van bouwproducten;
  • Uniforme en transparante regelgeving voor de interne Europese markt.

Vanaf 1 juli 2013 dienen fabrikanten van bouwproducten een Prestatieverklaring (ook wel Declaration of Performance (DoP) genoemd), beschikbaar te stellen voor producten met een CE-markering. De DoP omschrijft welke prestaties het product heeft in relatie met de beoogde toepassing van het product.


De DoP’s voor fermacell producten zijn vanaf 1 juli 2013 terug te vinden op de internationale website van fermacell.

De DoP’s zijn beschikbaar diverse talen.

Producten geproduceerd voor 1 juli 2013 hoeven niet voorzien te zijn van een DoP-nummer en mogen na 1 juli 2013 nog steeds worden verkocht.

×