Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gezellige Kerstdagen en een gezond en succesvol 2012!

18/12/2011
FERMACELL wenst al haar relaties en bezoekers van de website gezellige feestdagen toe en een in alle opzichten goed 2012. De directie van FERMACELL heeft besloten om dit jaar geen relatiegeschenken te versturen, maar het daarvoor bestemde budget te doneren aan een goed doel, ditmaal de Stichting Lutoban.

De Stichting Lutoban heeft ten doel het financieel, materieel dan wel op enige andere wijze steunen van de leefgemeenschap Lutoban op de Filippijnen, en andere daarvoor in aanmerking komende leefgemeenschappen, waarbij meer in het bijzonder de aandacht wordt gevestigd op de hulp aan een scholingsproject voor kinderen tot de leeftijd van veertien jaar binnen de hiervoor genoemde leefgemeenschap.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het realiseren van goede huisvesting voor scholen;
  • Het verder ondersteunen en begeleiden van scholieren ouder dan veertien jaar die de potentie hebben om zich nog, via verdere scholing, te kunnen ontwikkelen;
  • Het stimuleren van de bevolking om initiatieven te ontwikkelen om zodoende in de toekomst in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien;
  • Te zorgen dat de bewoners van de leefgemeenschap over een betere huisvesting kunnen gaan beschikken;
  • Het stimuleren van milieuprojecten.

Voor meer informatie over de stichting: www.lutoban.com.

×