Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Studiereis over houtskeletbouw

27/10/2016
Houtskeletbouw is nog altijd onderbelicht, meent fermacell. Nog te vaak wordt teruggegrepen op traditionele bouwmethoden. Om dit thema aan de kaak te stellen, organiseert fermacell een studiereis 'HSB' voor relaties.

"We creëren een setting om met vooraanstaande bedrijven in de houtbouw ervaring en kennis uit te wisselen", aldus Peter Vriens, commercieel directeur van fermacell. "Daarnaast zien we in de toekomst een grote rol weggelegd voor houtskeletbouw: dit is dan ook hét moment om houtbouw samen naar een hoger niveau te tillen."

De tweedaagse studiereis op 27 en 28 oktober 2016 voert naar het fermacell Opleidings- en Informatiecentrum te Bad Grund in Duitsland. Eén van de deelnemers is Jos Lichtenberg, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en voorzitter van de Vereniging Houtskeletbouw. "Houtskeletbouw kan veel betekenen voor maatschappelijke issues zoals isolatie. Hierover vertel ik meer in mijn lezing tijdens de studiereis", zegt hij. Lichtenberg hoopt tijdens de reis een fundament voor de toekomst te leggen om gezamenlijk houtskeletbouw beter op de kaart te zetten.

Eén van de andere sprekers is Kurt de Proft, hoofd van Wood.be, het Belgische kenniscentrum voor hout. Hij deelt tijdens de reis de resultaten van zijn onderzoek naar oplossingen in houtskeletbouw voor meerlaags bouwen. "De uitkomst durf ik wel baanbrekend te noemen. In België is nog geen goed alternatief voor massiefbouw in het geval van appartementen en kantoren. Onze oplossing is qua geluidsisolatie net zo goed als massiefbouw en heeft een brandwerendheid van één uur", aldus De Proft.

Doel van de studiereis

Het doel van de reis bestaat uit vier onderdelen:

 • Positioneren van fermacell als kennispartner
 • Bewustwording creëren van de kracht van het HSB product
 • Versterken van het contact met de HSB-ers
 • Ontdekken hoe fermacell kan ondersteunen bij het vergroten van de markt voor HSB

Resultaat

Na de reis wensen wij:

 • Te merken dat we niet alleen als productleverancier worden benaderd, maar ook als kennispartner
 • Nieuwe samenwerkingsverbanden met de HSB-ers te starten

Elementen van de reis

De reis bestaat uit een aantal elementen waarbij fermacell de kans krijgt het doel te realiseren:

 • De busreis (heen en terug)
 • Bedrijfsbezoek (2x)
 • Bezoek Informatiecentrum
 • Inhoudelijke lezingen

De busreis

De busreis (heen) wordt ingezet om elkaar te leren kennen. Daartoe vindt er een korte presentatie van fermacell plaats, gevolgd door een introductie vanuit fermacell op Kurt de Proft en Jos Lichtenberg en Monique Donker en de rol die zij vervullen tijdens de reis. Daarna krijgen zij de kans om zichzelf kort te presenteren, op een zelfde wijze als de bedrijven. D.w.z. door een sheet met korte facts en een korte toelichting. Hierna krijgen de deelnemers een kans om een korte pitch/introductie te geven. Om de introductie te structureren kan gevraagd worden aan de deelnemers zichzelf voor te stellen aan de hand van een of meerdere vragen zoals:

 • Naam en bedrijf
 • Wat is de verwachting van de reis?
 • Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan de reis?
 • Wat hoop je te leren?
 • Etc.

Brainstorm

Vervolgens zal er tijdens de reis een korte brainstorm (+/- 45 min) plaatsvinden om elkaar verder te leren kennen, te ontdekken waar de deelnemende bedrijven in de praktijk tegenaan lopen en richting te kunnen bepalen waarop fermacell een meerwaarde kan bieden voor de bedrijven.

×