Privacyverklaring

1. Inleiding

De Europese tak van de James Hardie groep heet u van harte welkom op haar website. Bij James Hardie verbinden wij ons ertoe de juistheid, vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens te handhaven. Deze Privacyverklaring beschrijft de categorieën van de door ons verwerkte persoonsgegevens, hoe uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis wij uw gegevens verwerken en hoe uw privacy wordt gevrijwaard.

Lees deze Privacyverklaring aandachtig om inzicht te krijgen in onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij die behandelen.

 

2. Verzameling en gebruik (verwerking) van uw persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt verzamelen en verwerken wij uw gegevens met behulp van de cookies en soortgelijke technologieën (“Cookies”) waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Cookies zijn kleine databestanden die op uw computer of andere mobiele of draagbare apparaten (zoals smartphones of tablets) worden geplaatst terwijl u naar onze website surft. De gegevens die door Cookies worden gevolgd, kunnen u, uw voorkeuren of uw apparaat betreffen en worden meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u ervan verwacht. Meestal identificeren de gegevens u niet rechtstreeks, maar kunnen ze u een meer gepersonaliseerde webervaring geven. Cookies bestaan in verschillende vormen. Sommige zijn noodzakelijk om onze websites goed te laten werken, voor analytische doeleinden of om de prestaties van onze websites te meten. Andere cookies stellen ons in staat een verbeterde functionaliteit en personalisatie aan te bieden, zijn ingesteld door externe bedrijven om een interesseprofiel op te bouwen of stellen u in staat content met hen te delen. Omdat wij uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen sommige soorten cookies niet toe te laten. Het blokkeren van sommige soorten cookies kan echter wel een invloed hebben op uw ervaring met de site en op de diensten die wij kunnen aanbieden. Wenst u meer te weten over Cookies en over hoe u ze kunt uitschakelen, scrol dan naar het hoofdstuk “Cookies”.

 

Als u contact met ons opneemt via onze website door ofwel de vermelde contactgegevens ofwel de webpaginaformulieren te gebruiken, dan kunnen wij ook de persoonsgegevens verzamelen en verwerken die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, beroep, informatieverzoek en andere persoonlijke informatie die u ons geeft. Wij verwerken deze gegevens bijvoorbeeld om informatieverzoeken te verwerken en te beantwoorden, om (nu en in de toekomst) klantendiensten te kunnen aanbieden, en voor algemene leadconversiedoeleinden. Daarom zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen in onze CRM-systemen en kan er een cookie op uw computer worden geplaatst.

 

Als u de digitale tools of functies op onze website gebruikt, zoals onze planningsinstrumenten, nieuwsbrief en wedstrijden, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals uw naam, e-mailadres, locatie, beroep, e-mailadres en andere persoonsgegevens die u ons wilt verstrekken. Wij zullen deze persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die u zijn meegedeeld voordat u deze digitale tools of functies begint te gebruiken. Als u zich hebt aangemeld voor een alert of nieuwsbrief kunnen wij u updates bezorgen voor bijvoorbeeld nieuwe websitefuncties, speciale evenementen, wedstrijden, producten en diensten. Wij zullen u indien nodig natuurlijk om uw toestemming vragen.

 

3. De wettige basis van de verwerking van uw persoonsgegevens

Als algemene regel geldt dat James Hardie uw persoonsgegevens alleen verzamelt en verwerkt als er daartoe een juridische rechtvaardiging is. Die omvat de noodzaak ervan om een contract of dienst die beschikbaar is op onze website te kunnen uitvoeren, en een rechtmatig belang ten aanzien van het volgen van het online gedrag, de e-mailbetrokkenheid of IP-gerelateerde tracking. Voor de verwerking van persoonsgegevens die verzameld zijn met behulp van Cookies vragen wij meestal om uw toestemming en in dat geval bieden wij u altijd een gemakkelijke manier aan om die toestemming in te trekken (opt-out).

 

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De mensen bij James Hardie die bijvoorbeeld toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens zijn: systeembeheerders of mensen die werken in of voor onze marketing, IT, verkoop of klantendienst. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met derden met wie we samenwerken en die de informatie nodig hebben om hun werk voor ons te kunnen uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over IT- of marketingmensen die wij aanwerven voor het beheren van onze website of de content ervan. James Hardie verwacht van die derden dat zij alle aan hen verstrekte persoonsgegeven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verwerken.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere bedrijven in de James Hardie groep. Wanneer andere leden van de James Hardie groep of deze derden optreden als “gegevensverwerker” voeren zij hun taken uit namens ons en volgens onze instructies voor de bovenvermelde doeleinden. In dit geval zullen uw persoonsgegevens alleen aan die partijen worden verstrekt voor zover dat nodig is om de vereiste diensten te kunnen aanbieden.

Als het door de toepasselijke gegevensbeschermingswetten toegestaan is, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met leden van de James Hardie groep en derden buiten uw nationale jurisdictie. Bijgevolg kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verzameld en verwerkt worden in een jurisdictie buiten Europa. Indien vereist door de geldende gegevensbeschermingswetten zorgt James Hardie ervoor dat, wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt door leden van de James Hardie groep of derden die zich in jurisdicties zonder passende bescherming (zoals bepaald door de Europese Commissie) bevinden, er standaard contractuele clausules zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of andere toezichthoudende overheden met rechtsbevoegdheid voor de betrokken gegevensexporteur aanwezig zijn.

 

5. Veiligheid van uw gegevens

Om de privacy van uw persoonsgegevens en persoonlijk identificeerbare gegevens te helpen beschermen, handhaven wij fysieke, technische en administratieve beveiligingsprocedures. Wij updaten en testen onze veiligheidstechnologie voortdurend. Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot de werknemers die kennis moeten hebben van die gegevens. Bovendien geven wij onze werknemers een opleiding over het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe passende tuchtmaatregelen te nemen om de privacyverantwoordelijkheden van onze werknemers af te dwingen.

 

6. Gegevensopslag en -bewaring

Persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van James Hardie en op de servers van de diensten (in de cloud) waarop James Hardie een beroep doet en die zich bevinden in de Verenigde Staten, Australië en in landen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden versleuteld bij de opslag en tijdens hun overdracht. Tenzij anders toegestaan of vereist door de geldende wetten of regelgevingen streeft James Hardie ernaar uw persoonsgegevens slechts te bewaren voor de tijd die nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Meer bijzonderheden vindt u in ons gegevensbewaringsbeleid.

 

7. Het recht op toegang, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens, en andere rechten van de betrokkenen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) en de privacywetten van andere landen voorzien in bepaalde rechten voor de betrokkenen.

Het recht op toegang en recht op verbetering: u hebt het recht toegang te vragen tot om het even welke van uw persoonsgegevens die James Hardie in zijn bezit heeft, en om te vragen om verbetering van om het even welke onjuiste gegevens over u.

 

Het recht op schrapping: op voorwaarde dat aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u vragen om uw gegevens te schrappen. Dit is niet van toepassing op persoonsgegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt of die noodzakelijk zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 

Het recht om klacht in te dienen: u hebt het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsinstantie, meer bepaald in het land van uw woonplaats, werkplaats of plaats van de vermeende overtreding als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving schendt.

 

Het recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in bepaalde gevallen te beperken.

 

Gegevensportabiliteit: indien wij vertrouwen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarvan  u een partij bent als de wettelijke basis voor de verwerking, en die persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, hebt u het recht alle persoonsgegevens die u aan James Hardie hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en ook om ons te vragen die over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer dit technisch uitvoerbaar is.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking die gerechtvaardigd is op grond van rechtmatige belangen: indien wij vertrouwen op rechtmatige belangen om gegevens te verwerken, dan hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, en moeten wij stoppen met die verwerking tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden opheffen, of indien wij de gegevens moeten verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Normaal gezien, indien wij vertrouwen op rechtmatige belangen als basis voor de verwerking, dan zijn wij van oordeel dat we die dwingende legitieme redenen kunnen aantonen, maar wij zullen elk geval afzonderlijk in overweging nemen.

 

Het recht om uw toestemming in te trekken: indien wij vertrouwen op uw toestemming om gegevens te verwerken, hebt u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Dit zou in het bijzonder van toepassing zijn op Cookies, en wij hebben op onze website een functie opgenomen om dit te ondersteunen.

 

8. Cookies

Hieronder vindt u meer informatie over de Cookies die wij gebruiken op onze websites en over hoe u ze kunt uitschakelen. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige of alle functies van onze website niet goed of helemaal niet meer werken. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dat doen door de instellingen van uw webbrowser zo te veranderen dat het gebruik van cookies wordt geweigerd. Hoe u dat moet doen, zal afhangen van de door u gebruikte browser. Met alle moderne browsers is het mogelijk uw cookie-instellingen te veranderen, die terug te vinden zijn in het ‘opties’ of ‘voorkeuren’ menu van uw browser. Gebruik de ‘Help’ opties in uw browser voor meer bijzonderheden. Wenst u nog meer informatie over cookies, dan kunt u een bezoek brengen aan de website www.allaboutcookies.org die uitgebreide informatie bevat over cookies en over hoe u de instellingen kunt wijzigen op talloze verschillende browsers. Wenst u uw toestemming voor bepaalde cookies die gebruikt worden op onze websites in te trekken, klik dan op de toets “cookie settings” onderaan onze websites.

 

Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze websites en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op uw acties die een serviceverzoek vormen, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of invullen van formulieren. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u in te lichten over deze cookies, maar sommige delen van onze websites zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

 

Prestatie cookies. Deze cookies stellen ons in staat om bezoeken en bronnen van verkeer te tellen, zodat wij de prestaties van onze websites kunnen meten en verbeteren. Zij helpen ons te weten welke pagina’s het meest en welke het minst populair zijn en te zien hoe bezoekers zich op de site verplaatsen. Als u deze cookies niet toelaat, dan zullen al deze diensten niet goed werken. Alle gegevens die door deze cookies worden verzameld, worden samengevoegd en zijn dus anoniem. Als u deze cookies niet toelaat, zullen wij niet weten wanneer u onze site hebt bezocht en zullen wij de prestaties van onze site niet kunnen bewaken.

 

Functionele cookies. Deze cookies stellen de website in staat om een verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door derde providers waarvan wij de diensten aan onze pagina’s hebben toegevoegd.

 

Targeting cookies. Deze cookies kunnen door onze reclamepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel te maken van uw interesses en om u advertenties te tonen op andere sites. Zij slaan niet rechtstreeks persoonsgegevens op, maar zijn gebaseerd op het uniek identificeren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toelaat, zult u minder gerichte reclame krijgen.

 

Social Media cookies. Deze cookies worden ingesteld door een heel aantal social media diensten die wij hebben toegevoegd aan de site om u in staat te stellen uw content te delen met uw vrienden en netwerken. Zij kunnen uw browser volgen via andere sites, een profiel maken van uw interesses en mogelijks andere gegevens. Dit kan een invloed hebben op de content en berichten die u ziet op andere door u bezochte websites. Als u deze cookies niet toelaat, kan het zijn dat u deze deeltools niet kan gebruiken of zien. Social media platformen waarvoor er social media cookies op onze websites kunnen zijn, omvatten Facebook, LinkedIn, Twitter, Google + en Instagram. Raadpleeg de websites van deze social media platformen voor hun privacyverklaringen en –beleid.

 

Tags. Een tag is een generieke naam voor code-elementen op onze websites. De meeste tags beschrijven gewoon de inhoud van de pagina, maar sommige soorten tags bevatten programma-elementen of injecteren dynamische content zoals video- of audiobestanden in de pagina. Sommige tags, meer bepaald de tags die content of functies toevoegen uit bronnen van buiten uw domein, kunnen privacyrisico’s inhouden die moeten worden beoordeeld en beheerd. Het gaat hier om tags van derden, en in de meeste gevallen bieden ze een extra waarde aan uw website. U moet zich er echter wel van bewust zijn, zodat u de risico’s kunt inschatten. De meeste cookies die op onze websites ingesteld zijn, zullen worden ingesteld via deze tags, maar sommige tags kunnen ook gegevens over u verzamelen zonder het gebruik van cookies.

 

9. Links naar andere websites

Voor uw gemak kunnen onze sites links bevatten naar andere sites die niet gelieerd zijn met ons. Wanneer u deze links opent, verlaat u onze website. Wij hebben geen controle over deze websites. Deze sites hebben hun eigen beleid en praktijken met betrekking tot online privacy, en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de privacypraktijken of de content van deze niet met ons gerelateerde sites. Om alle twijfels weg te nemen, de persoonlijke gegevens die u geeft aan niet-gelieerde websites van derden worden niet gedekt door deze Privacyverklaring.

 

Wij kunnen advertenties van derden tonen. Die adverteerders kunnen ook om uw persoonsgegevens vragen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de privacypraktijken van de adverteerders op onze websites. Wij moedigen onze partners en adverteerders echter wel aan om een privacybeleid aan te nemen dat de plaatselijke wettelijke vereisten in acht neemt.

 

 

10. Privacy and Data Protection Office en Data Protection Officers

James Hardie richtte een Privacy and Data Protection Office op, met gegevensbeschermingsexperten in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Australië. Bovendien heeft James Hardie voor Duitsland een Data Protection Officer aangesteld.

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of bent u van mening dat uw privacyrechten geschonden zijn, neem dan contact op met ons via:

Privacy and Data Protection Office Data Protection Officer Duitsland

Europa (algemeen)

Duitsland (alleen)

T.a.v.: Privacy and Data Protection Office

Düsseldorfer Landstraße 395,47259 Duisburg,

Duitsland

Dpo@jameshardie.com

T.a.v.: Data Protection Officer

Düsseldorfer Landstraße 395,47259 Duisburg

Duitsland

datenschutz-fermacell@jameshardie.com

11. Versie

De versie van deze Privacyverklaring is van 11 april 2018. Van tijd tot tijd kunnen wij deze Privacyverklaring herzien. Door onze website te bezoeken, erkent en aanvaardt u deze Privacyverklaring. Blijft u onze website gebruiken nadat in de Privacyverklaring wijzigingen werden geplaatst, dan betekent dit dat u die wijzigingen aanvaardt.

12. Cookie-instellingen

Cookie-instellingen