Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u graag naar onze brochure Fermacell systemen voor vloerverwarming. Op pagina 6 staat dit concept uitgelegd. De brochure is te vinden op onze pagina 'downloads'.

Alternatieve methode:
Verlijm een 15 mm fermacell Gipsvezelplaat op een willekeurig fermacell Vloerelement. Deze verlijming dient te gebeuren conform hoofdstuk 5 van brochure ‘fermacell Vloerelementen – handleiding voor de verwerking. Hierin kan een leidingtracé t.b.v. vloerverwarming gefreesd worden. De diepte van het leidingtracé mag max. 15 mm diep worden gefreesd. Hiermee bevindt het leidingtracé volledig in de 15 mm belastingspreidende laag en het fermacell Vloerelement is nog intact. Na het plaatsen van de verwarmingsleidingen kan het leidingtracé opgevuld worden met fermacell®Voegengips om een spaanvlakke afwerkvloer te krijgen. Vervolgens kan de vloerafwerking aangebracht worden. (bij een eindafwerking met tegels mag de flexibele lijm als vulmiddel worden gebruikt)
Zorg dat de extra fermacell® Gipsvezelplaat 15 mm verlijmd en geschroefd is aangebracht (schroeven voor het frezen verwijderen).
Op fermacell® Vloerelementen kunnen lichte scheidingswanden worden geplaatst met een maximale lijnlast van 200 kg/m'. Met die voorwaarde dat we spreken over een metaalstaanderwand of een niet dragende houtstaanderwand. 
Gipsblokwanden, cellenbetonwanden, kalkzandsteenwanden, porisowanden en andere lijmblokkenwanden of metselstenenwanden zijn niet toegelaten. De reden hiervoor is dat dit soort wanden al bij kleine vervormingen scheuren kunnen gaan vertonen. Een metaalstaanderwand en houtstaanderwand hebben het vermogen om de vervorming van de ondergrond iets te verdelen en minder snel scheurvorming te laten zien.
Betreffende geluidisolatie is het volgende te zeggen. 
Indien de geluidisolatie naar de naastliggende ruimte het belangrijkste is, kan beter worden gekozen om de vloerelementen voor de wand te stoppen en de wand op de onderliggende draagkrachtige vloer te plaatsen. 
Indien de geluidisolatie naar beneden het belangrijkste is, kan beter worden gekozen om de wand op de vloerelementen te plaatsen.
Fermacell® Vloerelementen kunnen worden toegepast in natte ruimten zoals badkamers. De vloerelementen moeten in het sproeibereik en oppervlakten die regelmatig nat worden, worden beschermd tegen vochtindringing. Dit houdt in dat de gehele vloer in dit soort ruimten wordt voorzien van een afdichtingssysteem. De aansluitingen met de wanden moeten ook worden voorzien van een waterafdichting. 
Fermacell heeft hiervoor een eigen afdichtingssysteem ontwikkeld, speciaal afgestemd op de fermacell Vloerelementen.
Fermacell Afdichtinssysteem bestaat uit:
  • fermacell - Diepgrond
  • fermacell - Flexibele lijm
  • fermacell - Afdichtband
  • fermacell - Afdichthoeken
  • fermacell - Vloeibare folie
  • fermacell - Wandmanchet
fermacell® Vloerelementen zijn voor alle soorten vloerbedekkingen geschikt: tapijt, vinyl, linoleum, kurk, tegels, parket, massieve houten vloerdelen etc. Ook vloerverwarming is mogelijk. Elke vloerafwerking heeft zijn specifieke dingen waarmee rekening moet worden gehouden. Kijk voor de meest gebruikelijke afwerkingen in hoofdstuk 10 van de Handleiding voor de verwerking van fermacell® Vloerelementen op pagina 36 t/m 43. 
Ook op onvlakke vloeren kunnen fermacell® Vloerelementen worden toegepast. Het geheim zijn de speciale droge egalisatiekorrels. Als ondergrond wordt op een dergelijke onvlakke of scheve vloer eerst een laag fermacell® Beschermingsfolie aanbrengen om weglekken van de korrels tussen vloerdelen en noestgaten te voorkomen. Daarna worden de egalisatiekorrels uitgespreid. De egalisatiekorrels worden met een rei of lat tot een vlakke ondergrond gestreken. Door de hoekige vorm grijpen de korrels als het ware in elkaar. Zo wordt een altijd stabiel korrelbed gevormd. Er behoeft dan ook geen verlijming van de egalisatiekorrels te gebeuren. De korrels worden droog verwerkt zodat direct verder kan worden gewerkt.
De fermacell Droge egalisatiekorrels hebben altijd een minimale dekking nodig van 10 mm.
Verder maken we verschil tussen woningbouw (ook hotelkamers) en niet woningbouw:

Woningbouw (toepassingsgebied 1):
In woningen kunnen de fermacell Droge egalisatiekorrels toegepast worden van 10 – 100 mm.

Niet woningbouw (toepassingsgebied 2-4):
In toepassingsgebied 2 t/m 4  kunnen de fermacell Droge egalisatiekorrels toegepast worden van 10 – 60 mm. Indien een grotere hoogteverschillen van toepassing is, kunnen niveauverschillen tot maar liefst 120 mm worden overbrugd. Hiervoor kunnen de 30 mm dikke fermacellTM Honingraatelementen gevuld met honingraatkorrels worden gebruikt. Door 2 lagen van dit honingraatsysteem op elkaar te leggen en aan te vullen met egalisatiekorrels, kan tot 120 mm worden uitgevlakt.

Er zijn ook mogelijkheden in combinatie met drukvast isolatie materialen. Neem hiervoor contact op met de technische adviseurs van Fermacell.
Ja dit is mogelijk, afhankelijk van het type vloerelement.
Op pagina 38 en 39 van de Handleiding voor de verwerking van fermacell®Vloerelementen staat aangegeven wat de maximale toelaatbare tegelafmetingen per type vloerelement zijn.).
De hoogte-egalisatie onder de fermacell® Vloerelementen hangt af van het toepassingsgebied en van het type en de drukvastheid van de gebruikte isolatiematerialen.
In de brochure "fermacell® Vloerelementen - handleiding voor de verwerking" vindt u informatie over het gebruik van bijkomende isolatiematerialen.
Om bij relatief lichte constructieve vloeren, bijv. houten balklaag, een vergelijkbare geluidisolate te verkrijgen, heeft men de volgende mogelijkheden:
 - Verzwaren van de constructieve vloer.
Fermacell heeft hiervoor een oplossing, het fermacell Honingraatsysteem. Het fermacell Honingraatsysteem is in 2 varianten te verkrijgen:
               30 mm hoog (45 kg/m²)
               60 mm hoog (90 kg/m²)
- Breng een verend opgelegde vloer aan op de bovenzijde van de constructieve vloer. Dit wordt ook wel een zwevende dekvloer genoemd.
- De afstand tussen plafond en ruwbouwvloer verhogen;
- Het plafond van de balken loskoppelen (bijv. door een verende ophanging);
- Holle ruimtes tussen de balken met isolatiemateriaal op basis van cellulose of minerale wol opvullen.  
Ja, dat kan.
Combinatie van de fermacell Vloerelementen (indien gewenst zonder verende onderlaag) en deze verwarmingssystemen gaat erg goed. Volg hierbij altijd de verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het verwarmingssysteem.
Bij infrarood systemen komt het verwarmingselement onder het fermacell Vloerelement. Gebruik hierbij een vloerelement zonder een isolerende onderlaag (bijv. 2E11 / 2E22)
Bij elektrische vloerverwarming komen de verwarmingselementen vaak in de tegellijm, direct onder de tegels. Hierbij zijn wel vloerelementen geschikt met een isolerende onderlaag. Let hierbij op dat er eventueel warmteaccumulatie kan optreden. Warmteaccumulatie kan plaats vinden door de afdekking van het verwarmingsvlak, bijv. door meubels of andere warmtewerende lagen (bijv. dikke tapijten, stoffen of matrassen). Door deze warmteaccumulatie mag de temperatuur in de gipsvezel vloerelementen niet hoger worden dan 50 °C. De Powerpanel Vloerelement TE is wel geschikt voor eventuele warmteaccumulatie die hoger dan 50 °C.
Op de bovenzijde (Op de liplas) van de fermacell® Vloerelementen bevindt zich de volgende gedrukte informatie (in het midden: “fermacell® Estrich-Elemente", productbenaming, CE-kenmerk, streepjescode, enz.).
Bij het leggen moet alleen op de juiste ligging van de liplasverbinding gelet worden (de elementen worden er altijd van bovenaf op gelegd, er niet onder geschoven).
Nee, dat is niet mogelijk.
De fermacell® Vloerelementen vergen een volle onderlaag die draagkrachtig genoeg, vlak en droog moet zijn. Op de balken moet dus eerst een voldoende draagkrachtige, stabiele ondergrond worden aangebracht, bijv. planken of geschikte houtplaten.

Is er voor de vloer maar weinig opbouwhoogte beschikbaar, dan kan men die laag ook tussen de balken monteren.
Aan deze vloeren worden eisen gesteld op het gebied van brandwerendheid en geluidisolatie. Bij nieuwbouw is dit vaak 60 minuten WBDBO (weerstand tegen brand doorslag en brand overslag) en een DntAk >= 52 dB en LnTA <= 54 dB. Echter zal het hier vaker gaan om een renovatie waar de eisen een stuk lager zijn.
Vaak kan worden volstaan met een fermacell Honingraatsysteem van 30 mm met daarop een fermacell Vloerelement 2 E 32 (30 mm).
Een goed advies is hier van wezenlijk belang om een goed eindresultaat te verkrijgen.
Stuur ons middels het contactformulier uw huidige opbouw (indien mogelijk met  een tekening) met de gevraagde prestaties.
Wij zorgen dan voor een maatwerkadvies voor uw toepassing.
Aan deze vloeren worden eisen gesteld op het gebied van brandwerendheid en geluidisolatie. Vaak 60 minuten WBDBO (weerstand tegen brand doorslag en brand overslag) en een DntAk >= 52 dB en LnTA <= 54 dB.
Hiervoor kan het beste een combinatie van systemen worden toegepast:
- Fermacell plafondsysteem: 2H26
- Fermacell Vloerelement: 2E26
Een bestaande houten vloer maakt u eenvoudig woningscheidend door toepassing van minerale wol tussen de balken, een strookje fermacell® Gipsvezelplaat bevestigd tegen de onderkant van de balklaag, een dubbel CD 60/27-profiel voorzien van een 12,5 mm fermacell® Gipsvezelplaat afgehangen aan de balklaag (bij voorkeur op trillingsarme afhangers). Op de bestaande vloer past u een vloerelement type 2E26 toe. Voor de specificatie verwijzen wij u naar de brochure fermacell Constructies hoofdstuk 10.1 - Houten balklaag met plafond op veerregels (zie blz. 78/79).
Fermacell® Vloerelementen zijn niet draagkrachtig en zijn dus ook niet als zodanig inzetbaar. Er dient te allen tijde eerst een draagkrachtige constructie gemaakt te worden van bv. een houten balklaag met underlayment of houten (vloer)delen, waarop de fermacell® Vloerelementen kunnen worden aangebracht.
Ja, dit is mogelijk. De vloer moet dan wel eerst goed geëgaliseerd worden met bijvoorbeeld fermacellTM Egaliseermiddel voor vloeren.
Om houten balklaag vloeren afwerkbaar te maken hebben we het fermacell® Vloerelement. Dit is een zwevend gelegde plaat die door middel van een liplas aan elkaar wordt gemonteerd. Er wordt eigenlijk een hele grote plaat gemaakt in de ruimte. Deze kan worden afgewerkt met diverse soorten afwerkingen waaronder tegelwerk.
Ja, dat is mogelijk. Fermacell heeft in verschillende landen veel ervaring met bouwen met massief houten vloeren. Hiermee heeft Fermacell oplossingen voor woningenscheidende vloeren die voldoen aan de eisen van het bouwbesluit:
Dntak:      ≥ 52 dB (praktijkwaarde luchtgeluidisolatie) 
Lnta:        ≤ 54 dB (praktijkwaarde contactgeluidisolatie)
Vraag bij de technische adviseurs van Fermacell naar de mogelijkheden.

Voor andere onderwerpen klikt u hier

×